M Managementul Proiectului (Septembrie 2018 - Februarie 2020)

Activitatea de management al proiectului este o activitate orizontală și permanentă pe întreaga durată a proiectului, al cărei obiectiv principal este asigurarea cadrului necesar de resurse în timp util, adecvat din punct de vedere calitativ și o implementare eficientă a bugetului.

T1 Studiu preliminar privind operatorii de turism (Octombrie - Decembrie 2018)

Pentru a avea întreaga imagine a grupului țintă potențial de operatori din turism din România și Bulgaria care pot opera pachetele turistice create prin proiect, este necesar să știm exact cui ne adresăm, ce potențial au, ce tipuri de oferte turistice promovează în zona transfrontalieră specifică, ce legături au cu operatorii de turism străini. De asemenea, este important să avem o bază de date actualizată cu unități de cazare care să poată promova și pachetele turistice ca program opțional, cu excepția cazării, meselor, timp liber pentru soare și plajă, transportatorilor de călători care pot fi implicați în transportul turiștilor în cadrul pachetelor turistice.

T2 Organizare „Traseu privind tradițiile multiculturale (2 zile)” (Iunie - Noiembrie 2018)

În vederea pregătirii unui "traseu privind tradițiile multiculturale" care să fie livrat operatorului turistic, se vor desfășura mai multe activități, printre care: 1) documentarea obiceiurilor privind nunta la români, tătari, aromâni, bulgari, romi și turci; 2) producție film /spectacol artistic privind obiceiurile multiculturale de nuntă realizat pe baza unui scenariu original și a reprezentării artistice unice; 3) elaborarea metodologiei produsului turistic; 4) elaborarea și tipărirea broșurii turistice "traseu privind tradițiile multiculturale (2 zile)".

T3 Traseu demonstrativ privind tradițiile multiculturale (2 zile) (Decembrie 2019 - Ianuarie 2020)

Pentru promovarea directă a pachetului turistic, reprezentanții grupului țintă vor participa direct la activitatea care constă în: 1) prezentarea pachetului, broșurii, metodologiei, filmului; 2) participarea grupului țintă ca turiști la realizare pachetului pentru a vedea cum este organizat și cât de atractiv și profitabil poate fi pentru ambele părți - turiști și operatori de turism.

T4 Pregătire Yachting- Croazieră în zona transfrontalieră (3 zile) (Decembrie 2018 - Februarie 2019)

Pentru pregătirea activității "Yachting- Croazieră în zona transfrontalieră (3 zile)", pachet care să fie livrat operatorului turistic, sunt necesare mai multe activități, inclusiv: 1) Serviciul de documentare: stabilirea calendarului pachetelor, posibile locații, programul de divertisment și calendarul fiecărei faze a programului, inclusiv posibilitățile privind masa, cazarea ( 2, 3, 4, 5 stele); 2) Metodologia produselor turistice va include toate etapele necesare pentru crearea ofertelor comerciale, împreună cu broșura turistică și filmul documentar al produsului.

T5 Yachting - Croazieră în zona transfrontalieră (3 zile) (Mai - August 2019)

Desfășurarea activității „Yachting- Croazieră în zona transfrontalieră (3 zile)”, unde turiștii se pot bucura de o nouă combinație: excursii cu iahtul, pe moștenirea naturală a Mării Negre descoperind patrimoniul cultural și natural, precum și gastronomia/ muzica specifică ca parte intangibilă. Pentru promovarea directă a croazierei, reprezentanții grupului țintă vor participa direct la activitate care constă în: 1) prezentarea pachetului, broșurii, metodologiei; 2) participarea grupului țintă ca turiști la croazieră pentru a vedea cum este organizată și cât de atractivă și profitabilă poate fi pentru ambele părți - turiști și operatori de turism.

T6 Pregătirea traseului turistic de vizitare a obiectivelor religiose (3 zile) (Decembrie 2018 - Octombrie 2019)

Pentru pregătirea " traseului turistic de vizitare a obiectivelor religiose (3 zile) " care să fie livrat operatorului turistic, sunt necesare mai multe activități, inclusiv: 1) Serviciul de documentare: stabilirea calendarului pachetelor, posibile locații, programul de divertisment și calendarul fiecărei faze a programului, inclusiv posibilitățile privind masa, cazarea ( 2, 3, 4, 5 stele); 2) Metodologia produselor turistice va include toate etapele necesare pentru crearea ofertelor comerciale, împreună cu broșura turistică și filmul documentar al produsului; 3) Realizare filmului documentar al produsului turistic; 4) Aplicația smartphone.

T7 Traseu turistic – vizitare obiective religioase (3 zile) (Noiembrie 2019 - Ianuarie 2020)

Traseul turistic de vizitare a obiectivelor religioase (3 zile) va include elemente tangibile ale patrimoniului religios și cultural care nu au fost valorificate până în prezent în ofertele turistice, în afara marilor orașe sau sate, bine cunoscute, cum ar fi biserici catolice, ortodoxe, armene, grecești și temple, completate de bucătăria tradițională, care arată multiculturalismul zonei ce datează de secole, păstrate în timp, arătând toleranța și buna înțelegere între populația etnică a zonei vizate, deoarece toleranța între etnii este o tema actuală. Pentru promovarea directă a traseului, reprezentanții grupului țintă vor participa direct la activitatea care constă în: 1) prezentarea pachetului, broșurii, metodologiei, filmului; 2) participarea grupului țintă ca turiști la traseu pentru a vedea cum este organizată și cât de atractivă și profitabilă poate fi pentru ambele părți - turiști și operatori de turism.

T8 Pregătire ”Festival de construcții de nisip (3 zile)” (Februarie - Iulie 2019)

Activitățile legate de pregătirea festivalului de construcție de nisipul (3 zile) includ: elaborarea metodologiei de implementare a festivalului având toate detaliile privind modul de organizare, promovare, susținere, modul de realizare a ofertelor comerciale, inclusiv cazare și masă, regulile festivalului, regulile de acordare a premiului , marketing.

T9 ”Festivalul de construcții de nisip (3 zile)” (Iulie 2019)

Festivalul construcțiilor de nisip va avea loc în districtul Dobrich, pe plajă. Operatorii de turism vor fi invitați să participe la eveniment pentru a vedea cum este organizat, unde sunt locațiile care urmează să fie incluse în ofertele lor turistice, pe baza informațiilor stabilite in studiul preliminar, vor avea o prezentare a metodologiei și vor participa la evenimentul de 3 zile. Tematica concursului va avea drept sursă de inspirație patrimoniul cultural din zona vizată, menținând multiculturalismul ca temă principală. Participanții vor fi turiștii care se află deja în zona transfrontalieră și se vor înregistra pentru a participa. În plus, aceste produse turistice vor fi promovate în avans, pentru a atrage noi turiști din România, Bulgaria și la nivel internațional. Festivalul de construcții de nisipul este un produs inovator care îi poate aduna pe cei pasionați de modelarea nisipului și se adresează în cea mai mare parte tinerilor, familiilor cu copii, dar poate fi o atracție pentru persoanele de orice vârstă.

T10 Organizare ”Turism transfrontalier - Festival de dans pentru amatori (3 zile)” (Septembrie 2018 - Aprilie 2019)

Activitățile legate de pregătirea festivalului de dans pentru amatori (3 zile) includ: elaborarea metodologiei de implementare a festivalului având toate detaliile privind modul de organizare, promovare, susținere, modul de realizare a ofertelor comerciale, inclusiv cazare și masă, regulile festivalului, regulile de acordare a premiului , marketing.

T11 ”Turism transfrontalier - Festival de dans pentru amatori (3 zile)” (Martie 2018 - Aprilie 2019)

Desfășurarea activității „Turism transfrontalier - Festivalului de dans pentru amatori (3 zile)” va avea loc în județul Constanța. Operatorii de turism (agențiile de turism, operatorii de turism, dar și reprezentanții unităților turistice) vor fi invitați să participe la eveniment pentru a vedea cum este organizat, unde sunt locațiile care urmează să fie incluse în ofertele lor turistice, pe baza informațiilor stabilite in studiul preliminar, vor avea o prezentare a metodologiei și vor participa la evenimentul de 3 zile. Festivalul de dans este un produs interactiv, creativ, care va păstra tematica multiculturalismului prin organizarea de secțiuni speciale pentru dansuri etnice specifice, exemplificate anterior de un dansator, învățând turiști diferite dansuri etnice, ca patrimoniu intangibil.

T12 Servicii suport pentru operatorii de turism și turiști (Septembrie 2018 - Febriarie 2020)

Pentru a susține dezvoltarea unor produse turistice inovatoare noi, este necesar să oferim grupului țintă, operatorilor de turism, unităților turistice toate elementele necesare și informațiile care le pot schimba viziunea asupra produselor turistice clasice. Intenționăm să le oferim un manual privind turismul creativ și un studiu privind tendințele în turismul creativ, acumulând informații, metode, cunoștințe, exemple de bune practici, preferințele și așteptările turiștilor. Aceste materiale, tipărite și prezentate pe site-ul proiectului, vor aduce operatorii de turism mai aproape către cererea de pe piața turistică, pe măsură ce preferințele turistilor se află într-o schimbare permanentă, datorită mediului economic și social. De asemenea, aplicația smartphone va ajuta turiștii să obțină informații despre traseele pachetelor turistice (inclusiv cele dezvoltate în cadrul proiectului), evenimente culturale și artistice din zona trasnfrontalieră vizată care ar putea contribui la schimbul de turiști între România și Bulgaria, turiști și operatori de turism, turiștii fiind informați despre ceea ce este organizat, când, de unde / cum pot cumpăra bilete, prelua detalii etc. În cadrul proiectului, echipa de proiect va introduce informații existente (produse turistice noi), urmând ca operatori de turism să obțină acces în aplicația smartphone, deoarece sistemul creat va permite dezvoltarea necesară. În vederea informării grupului țintă se va realiza o campanie mass-media axată pe televiziune. Campania publicitară se va desfășura la TV atât pe posturi din România cît și din Bulgaria unde se vor difuza filmele (3 pentru cele 3 trasee turistice) dezvoltate în cadrul proiectului, pe canale tv axate pe programele de turism.

T13 Strategie comună de marketing pentru dezvoltarea și promovarea produselor turistice transfrontaliere, inclusiv pentru turismul creativ (Februarie - August 2019)

Strategia comună de marketing pentru dezvoltarea și promovarea produselor turistice transfrontaliere, inclusiv pentru turismul creativ, va include acțiuni de marketing și promovare pentru a face cele 5 produse turistice bine cunoscute în cele două țări și la nivel internațional și pentru a reprezenta o adevărată atracție pentru turiști și un instrument de stimulare a dezvoltării afacerilor operatorilor de turism. Strategia va include concepte cheie de marketing, caracteristicile marketingului de servicii și marketingului turistic, mixul de marketing pentru produsele turistice. Aceasta va ține cont de comportamentul consumatorilor, evaluarea tipologiilor turiștilor și a motivațiilor și comportamentelor turistice, aplicarea lor potențială în dezvoltarea și marketingul produselor turistice și procesul decizional de cumpărare, analiza piețelor turistice, segmentarea pieței, orientarea și poziționarea turismul și dezvoltarea piețelor de nișă, concurența și avantajul competitiv. Strategia comună va fi pusă în aplicare de grupul țintă reprezentat de operatorii de turism care beneficiază, în același timp, de aceasta. Turiștii, în calitate de beneficiari finali ai proiectului, vor primi, în cele din urmă, cele mai potrivite oferte turistice.

C Comunicare (Septembrie 2018 - Februarie 2020)

Strategia de comunicare a proiectului are în vedere promovarea: proiectului și comunicarea finanțatorilor din UE; activitățile proiectului; produselor turistice. Activitățile de început constau în tipărirea unor pliante care prezintă obiectivele proiectului, grupurile țintă, activitățile și rezultatele așteptate, care vor fi diseminate în timpul implementării proiectului. Publicațiile privind pachetele create prin proiect, broșurile , promovarea emisiunilor radio și TV fac parte din strategia de comunicare. Având în vedere interesele operatorilor de turism ce reprezintă grupul țintă al acestui proiect și turiștii în calitate de beneficiari finali se va elabora o strategie de marketing si comunicare complexă. Pentru această campanie, se vor folosi diferite canale și instrumente de marketing pentru a comunica într-un mod adecvat beneficiile și obiectivele proiectului: publicitate (televiziune, radio și noile site-uri media), comunicare și promovare (prin intermediul Internetului și platformelor Social Media).