Proiectul „Multi-cultural heritages and yachting on natural heritage Black Sea for a sustainable and creative tourism development on the cross border area Constanta Dobrich – Multicultya” deschide poarta spre cunoașterea multiculturală a spațiului transfrontalier Constanța – Dobrich. Parteneri în acest proiect sunt Fundația Umanitară Clopot cu sediul în Constanța, în calitate de beneficiar, și European Institute for Cultural Tourism Eureka(EICT Eureka) - Dobrich partener. Valoarea proiectului este de: 495.000 euro. Experiența anterioară a celor doi parteneri răspunde, printr-o abordare modernă, provocărilor legate de turismul sezonier, turism care în acest moment nu oferă nicio altă perspectivă decât “mare și soare”. Turistul de astăzi dorește să aibă un program diversificat, care să-l ajute să descopere ”alte vieți, alte suflete”. Turismul cultural, având ca suport valori spirituale specifice zonei, este un răspuns la acest deziderat. Multiculturalitatea este un element esential în dezvoltarea unor pachete turistice care deschid noi perspective de cunoaștere turistului. Profilul turistului modern impune o nouă dinamică a pieței mondiale, a ofertei turistice în general. Oferta turistică locală nu prezintă o abordare inovativă/creativă cu un plus valoare a produsului turistic pentru zona targetată. Proiectul nostru dorește să acopere această deficiență, printr-o propunere de pachete turistice innovative. Turistul modern dorește să traiască o experiență unică, într-un mediu autentic, schimbând poziția de simplu observator/vizitator cu cea de participant activ. Datele statistice arată că în 2016 s-a înregistrat o creștere mare a turiștilor, atât în Constanța, cât și în Dobrich, datorită problemelor apărute pe piața turistică a litoralului din alte țări, majoritatea turiștilor preferând perioada iulie și august pentru vacanțe la mare și soare. Pentru a avea oferte turistice consolidate care nu depind de situații internaționale, proiectul creează produse turistice comune, durabile și creative, ca atracție, atât în sezonul complet, cât și în afara sezonului. Prin urmare, obiectivul proiectului este de a diversifica ofertele turistice, atat pentru perioada sezonului estival, cat si in extra sezon, prin punerea în valoare a principalelor caracteristici ale zonei, dezvoltarea de produse turistice inovatoare și creative, care să conducă la cresterea schimbului de turiști in spatiul transfrontalier. Grupul țintă al proiectului este format din operatorii de turism, iar turiștii sunt beneficiarii finali. Toate activitățile proiectului au o abordare transfrontalieră deoarece implică ambele părți în ceea ce privește: parteneriatul, dezvoltarea/promovarea produselor și serviciilor turistice. Întregul concept se bazează pe punerea în valoare a unor produse turistice noi și creative, cu o strategie comună de dezvoltare/marketing, care conduc la creșterea numărului de turiști în zona vizată, diversificarea structurii turiștilor și prelungirea sezonului turistic.